AV-en Filmsector moet buiten Vrijhandelsakkoord VS blijven

AV-en Filmsector

Het Europees Parlement moet zorgen dat audiovisuele en filmproducties buiten de onderhandelingen tot een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten blijven. Daartoe moet het EP vandaag tegen de voorgestelde onderhandelingsinzet stemmen. Belangenorganisaties Dutch Directors Guild, ACT, Ntb en FNV KIEM dringen daar in een brief aan de Nederlandse Euro-delegaties op aan.

Het vrijhandelsakkoord heeft als doel handelsbarrières en oneerlijk concurrentie tussen beide handelspartners weg te nemen. De Europese film- en AV-sector gaat dan echter volledig kopje onder. Tegen de commerciële kracht van Hollywood valt door Europese landen met hun veel kleinere taal- en dus afzetgebied, niet op te boksen. Daarmee gaat de culturele eigenheid van de Europese film straks verloren. Terwijl de EU in allerlei verdragen heeft vastgelegd de culturele diversiteit juist te willen beschermen.

Ook specifiek de Nederlandse AV-en Filmsector ondervindt grote nadelen van het onbeschermd opengooien van het handelsverkeer met de VS.